DOCUMENTE

NECESARE 

Documente necesare pentru credit: – Adeverinta de salariat – formular tipizat, – BI/CI titular (original și copie) + BI/CI giranți, – Cerere de împrumut - formular tipizat, – Extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – Talon de pensie (in cazul pensionarilor);
Toate documentele tipizate pot fi descărcate de pe această pagină.
CERERE INSCRIERE
ADEVERINTA DE VENIT
CERERE IMPRUMUT

LEGISLATIE

 

Legea contabilităţii nr. 82 din 24/12/1991

 Descarca formularul de ↓ Aici

Legea nr. 93 din 08/04/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 Descarca formularul de ↓ Aici

Legea nr. 122 din 16/10/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora

 Descarca formularul de ↓ Aici

Ordonanţa nr. 26 din 30/01/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 Descarca formularul de ↓ Aici

Regulamentul nr. 20 din 13/10/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 Descarca formularul de ↓ Aici

Ordonanţa nr. 50 din 23/04/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 Descarca formularul de ↓ Aici

Ordonanţa nr. 52 din 29/09/2016 cu privire la creditele ipotecare

 Descarca formularul de ↓ Aici

https://t.co/wco6YxLsBX Imprumuturi, economii, asistenta sociala. https://t.co/T1EKJfIF8E